Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1636 89fc 500
Reposted fromPoranny Poranny viaAmericanlover Americanlover
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajoannna joannna
Reposted fromgruetze gruetze vianukot nukot
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viacoffeebitch coffeebitch
Reposted frominajaa inajaa viacoffeebitch coffeebitch
7690 5161 500
Reposted fromZiemek Ziemek viamorazmora morazmora
8698 2dd7 500
Reposted fromSanthe Santhe via8agienny 8agienny
3155 d011
Reposted fromsummermind summermind viaAmericanlover Americanlover
4661 8b89
Reposted fromantichris antichris viaAmericanlover Americanlover
5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
8205 0372
Reposted fromzciach zciach viaAmericanlover Americanlover
1875 a670 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viagabrielle gabrielle

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
7677 01e5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaultraviolet ultraviolet
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid viaSurvivedGirl SurvivedGirl
9026 2816 500
Reposted fromtfu tfu viaedhell edhell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl